سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان خبر داد:

کاشانی ها در ماه رمضان مهمان"ضیافت خوبان"شدند

با هدف اشاعه برنامه های فرهنگی، آموزشی و ورزشی، ترویج نشاط مذهبی وارتقای بینش شهروندان و همچنین مشارکت و حضور فعالانه شهروندان ویژه برنامه های متعددی را معاونت فرهنگی اجتماعی وهمچنین معاونت ورزش سازما...
03 خرداد 1397 15:20 13 بازدید