سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

طرح تکریم ارباب رجوع

  • سلام آیا شما از سازمان راضی هستید؟

  • این یکی از بهترین سوالات است