سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

خدمات و مشارکت های اجتماعی

 

اهداف حوزه خدمات و مشارکت های اجتماعی

 • شناسایی و ترسیم دقیق وضعیت اجتماعی شهر کاشان در ابعادی چون کیفیت ز ندگی، سرمایه اجتماعی، سلامت شهروندی، نظم اجتماعی، آسیب های اجتماعی و...
 • برنامه ریزی به منظور گسترش مشارکت های اجتماعی آحاد مردم در جامعه کاشان به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار
 • شناسایی مهم ترین مسایل و با اهمیت ترین اقدامات آتی حوزه اجتماعی مدیریت شهری
 • شناسایی مهم ترین آسیب ها و مسائل اجتماعی شهر کاشان متناسب با گروه های سنی و مناطق مختلف شهری و برنامه ریزی جهت پیشگیری و کاهش آسیب ها
 • انجام پژوهش های کاربردی، اثربخش و نیازسنجی در حوزه اجتماعی شهر کاشان
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از متغیرها و مولفه های زمینه ای و تاثیرگذار بر حوزه اجتماعی در سطح شهر کاشان
 • انجام برنامه ریزی های لازم در جهت ارتقاء سطح آگاهی و مهارت های اجتماعی در راستای حفظ شهر کاشان از مفاسد، انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی
 • ارتباط مستمر با موسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و سازمان های دولتی و غیر دولتی به منظور توسعه مناسبات و تبادل دستاوردها
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت ارتقاء آگاهی وتوانمندی های اجتماعی در ابعاد بینش، منش و رفتارهای اجتماعی و معرفی الگوهای مطلوب
 • تهیه و اجرای برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت در شهر کاشان متناسب با گروه های سنی مختلف
 • تدوین سند چشم انداز توسعه اجتماعی شهر کاشان

شرح وظایف:

 • توسعه برنامه های اجتماعی با هدف افزایش نشاط فردی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان
 • جلب مشارکت مردم، سازمان ها، نهادها و تشکل های غیردولتی و واگذاری هرچه بیشتر فعالیت های اجرایی به آنان
 • تهیه گزارشات در مورد آسیب های اجتماعی موجود در جامعه شهری کاشان به تفکیک مناطق شهری و ارائه راه حل های مناسب در چارچوب اهداف پیش بینی شده به فرهنگسراها و مراکز مربوطه
 • تهیه گزارشات علمی پژوهشی و کارشناسی در حیطه موضوعات اجتماعی
 • ارائه خدمات آموزش مباحث اجتماعی به شهروندان از طریق آموزش های حضوری و غیرحضوری
 • اولویت بخشی به پروژه ها و برنامه های مشارکتی با هدف ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی در بین شهروندان
 • ارتقاء آگاهی ها، خواسته ها و توانمندی های شهروندان در راستای اجتماع سالم و حیات اجتماعی مطلوب
 • توانمندسازی اقشار جامعه از طریق فعال سازی ظرفیت ها و فرصت های مردمی

 

 

حوزه کارآفرینی

کارکردها و خروجی های مورد انتظار اداره کارآفرینی:

 • تشکیل و فعال سازی کانون های تخصصی
 • برگزاری دوره های آموزش و مهارت آموزی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی محلی و فرامحلی
 • شناسایی، ثبت وحمایت از ایده های خلاق و بهره ور
 • حمایت از فعالیت های کارآفرینان، صاحیان کسب و کار و مشاغل خانگی در سطح شهر

 

وظایف و مأموریت های اداره کارآفرینی:

 • شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های شهری(کارآفرینان، کارگاه ها، کارخانه ها، مشاغل خانگی و...)
 • ارائه مشاوره های عمومی و تخصیی به شهروندان در مورد امور مربوط به مشاغل
 • اجرای فعالیت های تشویقی و ترویجی در حوزه کارآفرینی
 • ارتقای فرهنگ کارآفرینی و نوآوری و افزایش توانمندی ها و مهارت های شهروندی
 • انجام فعالیت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و همکاری و هماهنگی با دستگاه ها و نهادهای متولی در جهت حمایت از کارآفرینان و ترویج فرهنگ کارآفرینی

 

اهداف سراهای محله

 • افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق به کارگیری توانمندیها و ظرفیتهای مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات
 • افزایش اعتمادو ارتباط متقابل بین شهرداری وساکنین محلات
 • تطابق هرچه بیشترتصمیمات،برنامه هاو فعالیتهای شهرداری باخواسته هاومطالبات اصلی و مهم مردم
 • تلاش درجهت احیا،وبرجسته سازی هویت وجایگاه محله ای
 • افزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی،اجتماعی  و رفاهی
 • گسترش آگاهی ومعرفت شهروندان درزمینه فرهنگ دینی باتوجه به ابعاد فردی واجتماعی آن.
 • ترویج،توسعه و ارتقاء فرهنگ شهروندی و افزایش دانش ومهارتهای شهروندی باتاکید برانضباط واخلاق اجتماعی و بهبود روابط اجتماعی مبتنی برآموزه های دینی وشاخصه های فرهنگی.
 • تقویت مولفه های هویت شهری شهروندان باتاکید برنهاد خانواده.
 • ساماندهی وطراحی برنامه های آموزشی وتفریحی به منظور بهینه سازی اوقات فراغت شهروندان.
 • شناسائی و تربیت نخبگان واستفاده ازتوانمندیهای آنان درامورفرهنگی واجتماعی.
 • تقویت روحیه پژوهش و قوه خلاقیت در شهروندان وکشف نوجوانان و جوانان مستعد و هنرمند در محلات و حمایت و جهت دهی ایشان.
 • شناسایی ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی محله وتلاش برای یافتن راهکارهای مناسب رفع آنها .
 • ارتقاي سطح سلامت و بهداشت فردی شهروندان و ایجاد روحیه نشاط ازطریق ترویج ورزشهای همگانی.
 • ترویج و تعظیم شعائر دینی وانقلابی و بزرگداشت مناسبت های مذهبی و ملی با عنایت به آرمان های امام راحل (ره)و منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
 • ارتقاء آرامش و امنیت شهری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی و زمینه های جرم
 • آموزش برنامه های دفاع غیر نظامی به شهروندان(پدافند غیر عامل) وهمکاری با نهاد های مربوطه جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه
 • گسترش و ترویج فرهنگ نوآوری و روحیه ی کارآفرینی جهت توانمندسازی اقشار مختلف بخصوص زنان وجوانان