سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

08 مرداد 1395 20:23 3888 بازدید

در مردادماه

سراهای محله کاشان به یک دورهمی در « محله خوب ما»دعوت می شوند

سراهای محله کاشان به  یک دورهمی در « محله خوب ما»دعوت می شوند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان،  در طرح دورهمی محله خوب ما بیش از 30 کارگاه در 5 سرای محله درمردادماه برگزار می شود.

این طرح شامل رویکردهای مختلفی در عرصه های اجتماعی، سلامت و....است که با محوریت سراهای محله به تبیین اهداف خود در این مراکز  می پردازد.

برنامه های اجتماعی در نظرگرفته شده در این طرح مواردی نظیر کارگاه های مهارت زندگی، رازهای شادزیستن و ارتقای نشاط در خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و..است.

برنامه های سلامت محور این دورهمی نیز شامل کارگاه چگونه سالم تر پیر شویم، خودمراقبتی، پیشگیری از معلولیت ها، بینایی سنجی  و...است که در سراهای محله به مرحله اجرا در می آید.

ارتقای سطح بینش، منش و کنش شهروندان  با رویکرد استفاده از ظرفیت سراهای محله کاشان هدف اصلی این طرح به شمار می رود.


نظرات کاربران