سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان

21 مرداد 1396 12:03 243 بازدید

در اقدامی نمادین

کاشانی ها به پویش مصرف بهینه انرژی برق پیوستند

کاشانی ها به پویش مصرف بهینه انرژی برق پیوستند

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، این پویش مردمی با حضور شهروندان کاشانی و در حاشیه ایستگاه «نشاط با طعم برق» برگزار شد.

در این حرکت نمادین جمعی از مدیران نظیر رئیس اداره برق و مدیرعامل و جمعی از کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان حضور داشتند.

در ایستگاه نشاط با طعم برق که به مدت دو روزهمراه با استقرار اتوبوس آموزشی مدیریت مصرف برق در میدان 15 خرداد برگزار شد شهروندان به ویژه کودکان کاشانی مشارکتی گسترده داشتند.
در اتوبوس آموزشی مدیریت مصرف برق، روش های مصرف بهینه و ارائه الگوی صحیح استفاده از نیروی برق و لوازم برقی از طریق طرح های آموزشی جذاب، به کودکان ارائه شده و افراد بزرگ سال نیز نسبت به تهدیدات ناشی از مصرف بی رویه انرژی در حوزه محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر بیش از پیش آگاه گردیدند.

این طرح  بر مبنای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و نیز واحد مدیریت مصرف مدیریت برق شهرستان کاشان اجرا شد.

                                انتهای خبر/


نظرات کاربران