سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

سومین پیک شهروندی رونمایی شد:

آموزش‌ به دانش‌آموزان در جشنواره روبه‌راه با پیک شهروندی

سومین شماره پیک شهروندی که در 19 صفحه با موضوع استفاده از حمل و نقل عمومی، ترافیک و نقش عوامل انسانی و ساختاری در این موضوع توسط امور شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تدوین شده با...
10 آذر 1400 11:49 25 بازدید

تولیدات و انتشارات

بیشتر...
پیک شهروندی(ترافیک و حمل و نقل)

فراخوان

بیشتر...