سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

اداره اماکن ورزشی

 

شرح وظايف:

 1. اداره اماكن ورزشي:

اماکن و فضاهای ورزشی محا مناسبي است براي اجرای فعالیت ها و برنامه های ورزشی هستند و کمیت و کیفیت آن ها بر اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات و توسعه ی ورزش در میان اقشار مختلف مردم تأثیر مستقیم دارد، مسئولان و متولیان ورزش باید نسبت به پیش بینی و طراحی و ساخت اماکن مورد نیاز با توجه به شرایط شهری و کشوری اقدام کنند. از بزرگترین مشکلات شهرها کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی و توزیع صحیح آن با توجه به جمعیت هر منطقه بوده است.

 

 • مهمترین راهبُردهای توسعه اماكن ورزشي
 1. كنترل و نظارت نسبت به حفظ و نگهداري سالنهاي واگذار شده به بخش خصوصي.
 2. تنظيم برنامه هاي سالنها و اماكن ورزشي موجود در شهر.
 3. رسيدگي به وضعيت عمومي سالنهاي اماكن ورزشي و فراهم نمودن وسايل خدماتي از قبيل آب سرد كن و...
 4. تجهيز نمودن سالن‌های ورزشي به كيف پزشكي و جعبه کمک‌های اولیه و كپسول آتش نشاني و...
 5. ارتقاء سرانه فضاهای ورزشی شهر به منظور دستیابی به قانون برنامه (2/1 مترمربع).
 6. ایجاد فضاهای ورزشی زود بازده و کم هزینه با اولویت مناطق محروم شهر .
 7. برنامه ریزی جهت توزیع عادلانه سرانه فضای ورزشی در شهر .
 8. بهسازی، مرمّت و نگهداری اماکن ورزشی موجود زير نظر سازمان .
 9. شناخت و توسعه زیرساختهای ورزش قهرمانی سازمان با رویکرد رشته های مستعد و مدال آور .
 10. ایجاد تسهیلات لازم به منظور تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی .
 11. افزایش منابع و اعتبارات عمرانی ورزش سازمان .
 12. ترسیم وضع موجود سرانه فضای ورزشی سازمان و تدوین برنامه جامع فضای ورزشی استان.
 13. تملّک زمین های با کاربری ورزشی در سطح شهر و مکان یابی برای اجرای طرح جامع فضاهای ورزشی سازمان .
 14. تشکیل مجمع خیّرین ورزش شهرستان و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی دراين زمينه.
 15. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق