سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

اداره تفریحات سالم

شرح وظايف:

 1. اداره تفريحات سالم:

تفریح و خوشحالی و شادابی، یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی روزمره است؛ همچنان که بدن انسان نیاز به مواد غذایی سالم دارد، روح و روان آدمی نیز این نیاز را دارد. در فرهنگ غنی اسلام که برگرفته از دو سرچشمه نورانی کتاب قرآن و اهل بیت (ع) است، هر چند به طور صریح واژه «تفریحات سالم» نیامده ولی با دقت و بررسی آیات، روایات و دستور‌های اسلام در می‌یابیم که مجموعه دین برای زندگی با کرامت انسان تدوین شده و کرامت انسان در گرو برخورداری از روح سالم و جسم سالم است.

اسب سواري، شنا و تيراندازي كه به نوعي از ورزش هاي كم هزينه و پرجذاب است دين اسلام برآنها تاكيد دارد. امروزه ورزش وورزش كردن همانند قديم نيست اين دو مولفه به همراه صنعت پيشرفت گرديده و همينطور صدمات ورزشس بيشتر و  خطرناك تر گرديده شده است.

تفريحات سالم چنانچه مدون و بلند مدت برنامه وحمايت شود ضمن اينكه عموم شهروندان تا اسقبال فراوان روي به آن ورزش آوردن جاي پيش بيني درآمدزايي درآن وجود دارد.

 

 • مهمترین راهبُردهای توسعه تفريحات ورزشي سالم:
 1. تهیه و تدوین برنامه و استراتژی تفريحات ورزشي سالم.
 2. ارتقاء فرهنگ تفريح و تحرّک با انجام تفريحات سالم .
 3. توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضا و امکانات تفريحي حتي در فضاهاي كوچك از قبيل پاركهاي چند متري آپارتماني.
 4. تشویق و ترغیب مردم به آگاهي دادن براي شرکت در ورزش هاي تفريحي ورزشي (شاد).
 5. گسترش مشارکت نهادها و دستگاهها در اجراي برنامه هاي تفريحي .
 6. حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روحي افراد جامعه از طریق اجراي برنامه هاي تفريحي ورزشي همراه با فرهنگ اسلامي.
 7. ايمني نمودن فضاهاي ورزشي براي كودكان، بانوان و كنهسالان.
 8. نهادینه سازی و ترویج ورزش در سطح جامعه .
 9. فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان مردم به حضور در برنامه هاي تفريحي ورزشي يا عموم ورزشهاي همگاني. 
 10. انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق