سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

اداره ورزش همگانی

شرح وظايف

 • اداره ورزش همگاني:

ساده‌ترین تعریف این است که، ورزش همگانی پرداختن عامه مردم به ورزش حتی در زمانی کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد است  و در این میان وظیفه اصلی سازمان دعوت از مردم برای ورزش‌های همگانی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، کوهپیمایی، دوهای عمومی و ورزش های بومی و محلی است.

ورزش همگانی با شعار « ورزش برای همه » سعی در نزدیک کردن مردم به امر ورزش دارد به طوری که معتقد است كه با توجه به سلیقه و علايق مردم هر کس، هر کجا، هر وقت با هر بودجه بتواند ورزش کند، یعنی مردم با کمترین امکانات و هزینه به سمت ورزش روی بیاورند و در این راه با همکاری سایر سازمانها و ارگان ها بستری مناسب برای ورزش آماده کند. امید به اینکه ورزش همگانی در سراسر کشور امری الزامی و تشويقي برای تمامی گروه های سنی شناخته و به آن پرداخته شود.

 

 • برای رشد ورزش همگانی در جامعه به 3 فاكتور نیازمندیم:
 1. ایجاد انگیزه كه باید با برنامه‌ریزی خوبی صورت گیرد تا مردم جذب شوند.
 2. مسائل فرهنگی، باید در خانواده‌ها نهادينه شود.
 3. بسترسازی و ایجاد تجهیزات برای ورزش كردن.

 

 • راهبردهاى توسعه ورزش همگانى

 

 • راهبرد اول

توسعه كمي و كيفي ورزش همگاني

 • سياستها:

- فراهم كردن زمينه­هاي حضور آحاد جامعه از قبيل دانش­آموزان، دانشجويان، بسيج و ... در ورزش همگاني

- فراهم كردن زمينه هاي حضور زنان در ورزش همگاني

- فراهم كردن زمينه هاي حضور معلولين در ورزش همگاني

- ارائه تسهيلات مورد نياز براي حضور اقشار كم درآمد در ورزش همگاني.

 • راهبرد دوم

توسعه دسترسى آسان مردم به ورزش همگانى

 • سياستها:

- افزايش ظرفيت امكانات و منابع موجود

- بهبود الگوي توزيع منابع

- تأمين سرانه و توزيع عادلانه فضاها و امكانات ورزشي كشور.

- گسترش امكانات براي گذران بهينه و بهره وري اوقات فراغت.

 

 • راهبرد سوم

ترويج فرهنگ ورزش و تحرك و سلامتى درجامعه

 • سياستها:

- ترويج فرهنگ نياز به ورزش در زندگي روزمره و عادت به هزينه كردن براي ورزش.

- مشاركت در توسعه دانش ورزش بومي و روز آمد كردن علم ورزش به عنوان زيرساختهاي كيفي گذران اوقات فراغت.

- گسترش رابطه مؤثر با مراكز آموزشي و پژوهشي وكاربردي، بومي كردن پژوهشهاي علمي- ورزشي به عنوان زيرساختهاي كيفي گذران اوقات فراغت.

- ترويج و تقويت نشاط و اميد ملي ازطريق تعميم ورزش همگاني به عنوان يكي ازعوامل مؤثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي

- همكاري با رسانه هاي جمعي براي ارتقاي آگاهي جامعه نسبت به ورزش همگاني

- بهره گيري از زمينه هاي مذهبي، قومي و عادات اجتماعي براي تشويق جامعه به ورزش و تحرك

- توجه ويژه به ايجاد فرهنگ دركودكان و نوجوانان

 • راهبرد چهارم

اصلاح و بهبود ساختار ملي ورزش همگاني

 • سياستها:

- اجرايي كردن اصل 44 در ورزش و افزايش مشاركت مردم در ورزش همگاني

- كاهش تصدي دولت

- بهبود تعامل بين نهادهاي ورزش همگاني

- طراحي و استقرار نظام برنامه ريزي فراگير و يكپارچه

- طراحي و استقرار نظام ملي نظارت، ارزيابي و كنترل در ورزش

 • راهبرد پنج

گسترش مشاركت نهادهاي عمومي و مردمي در توسعه ورزش همگاني

 • سياستها:

حمايت از ايجاد NGO هاي فعال در ورزش همگاني

- توجه ويژه به نهادهاي قومي، مذهبي و صنفي

- حمايت ويژه از تشكل هاي مردمي

- ترويج فرهنگ داوطلبي در ورزش همگاني

 • راهبرد ششم

توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ورزش همگاني

 • سياستها:

- ايجاد نظام آماري فراگير و جامع در ورزش همگاني

- بهره گيري از فن آور يهاي نو درآموزش و ترويج ورزش همگاني