سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

مدیرعامل

مدیرعامل: دکتر مرتضی والی‌زاده

تاریخ تصدی: 27 آبان ماه سال 96

 

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی صنایع،گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها.

کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی،گرایش منابع انسانی.

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی،گرایش منابع انسانی.

سوابق اجرایی:

 مدیر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری کاشان

 مدیر طرح و برنامه شهرداری کاشان

 عضو هیات مدیره و مشاور مدیر عامل شرکت ابتکار یاوران کویر(ایاک)

 مدیر مرکز مشاوره شغلی و کاریابی سامان کاشان از سال ۸۴ تاکنون.

 مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور سامان گستر کاشان

 مشاور و مجری پروژه بودجه ریزی عملیاتی شهرداری یزد. ۸۳ الی ۹۲

 شهردار شهر بَرزُک از ۹۲ تا ۹۴

 قائم مقام شهرداری منطقه ۴ کاشان۹۴ تا ۹۵.

 مدیر عامل شرکت گردشگری میقات تمدن آریا وابسته به شهرداریهای منطقه فرهنگی کاشان.۹۴الی ۹۵

  رییس هیئات مدیره شرکت گردشگری میتا از ۹۵ تاکنون

 شهردار منطقه یک کاشان(ویژه تاریخی و فرهنگی) از ابتدای سال ۹۵ تا پایان آبان ۹۶

افتخارات :

 دریافت گواهینامه بین المللی "شهردار صلح"از سوی مجمع شهرداران صلح مستقر در هیروشیمای ژاپن.

 گواهینامه حضور در اولین کنفرانس بین المللی"در جستجوی شهر فردا" ۱۳۹۳.

 گواهینامه شرکت در دوره آموزشی "مدیریت و پژوهش" از پژوهشکده مدیریت شهری سازمان شهرداری های کشور سال ۱۳۸۸.

 گواهینامه بین المللی دوره سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی iso22000 ،از شرکت das انگلستان (ثبتirca)۱۳۸۹.

 گواهینامه عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران از سال ۸۴ تاکنون.

 گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره(گرید)سمتا از مرکز مطالعات راهبردی وزارت دفاع از ۸۸ تاکنون.

 دارای گواهینامه شرکت در دوره جامع آموزش مدیریت شهری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،۴۰ ساعت،۷۹.

گواهینامه صلاحدید خدمات مشاوره(گرید)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ۸۵ تاکنون.

 عضو جامعه مهندسین بسیجی کشور

 گواهینامه  سر ممیز رسمی  استقرار چرخه بهره وری توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 لوح تقدیر از مدیر کّل امور فرهنگی وزارت علوم به جهت مشارکت در تنظیم راهبردها و برنامه های فرهنگی وزارت علوم.

 لوح تقدیر از مدیر کّل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور مشارکت فعال در جشنواره شهید رجایی.

 لوح‌ تقدیر از ریاست سازمان محیط زیست کشور و دریافت جایزه ملی محیط زیست برای شهرداری کاشان سال ۱۳۸۲.

 

 

فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی:

 ارتباط بین مشروعیت مدیریت شهری با ویژگی های‌ پارادایم حکمرانی خوب در شهرداری های کشور(موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد-۹۲).

 بررسی و اولویت بندی نظرات شهروندان در تدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک بَرزُک ۹۳

 شناسایی اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان شهرداریها ۹۳.

 امکان سنجی اجرای پروژه مهندسی مجدد در شهرداری ها.

 بررسی و شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستا‌ن کاشان۹۳

 برسی و امکان سنجی مدل نهاد گرایی در مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر.

 تدوین نظام ارزیابی و انتخاب شهرداران با رویکرد مهارتهای مورد نیاز مدیریت شهری (مهارتهای یک شهردار )ویژه منتخبین اعضای شورای اسلامی شهرها

سوابق اجرایی:

 مدیر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری کاشان

 مدیر طرح و برنامه شهرداری کاشان

 عضو هیات مدیره و مشاور مدیر عامل شرکت ابتکار یاوران کویر(ایاک)

 مدیر مرکز مشاوره شغلی و کاریابی سامان کاشان از سال ۸۴ تاکنون.

 مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور سامان گستر کاشان

 مشاور و مجری پروژه بودجه ریزی عملیاتی شهرداری یزد. ۸۳ الی ۹۲

 شهردار شهر بَرزُک از ۹۲ تا ۹۴

 قائم مقام شهرداری منطقه ۴ کاشان۹۴ تا ۹۵.

 مدیر عامل شرکت گردشگری میقات تمدن آریا وابسته به شهرداریهای منطقه فرهنگی کاشان.۹۴الی ۹۵

  رییس هیئات مدیره شرکت گردشگری میتا از ۹۵ تاکنون

 شهردار منطقه یک کاشان(ویژه تاریخی و فرهنگی) از ابتدای سال ۹۵ تا پایان آبان ۹۶

 

افتخارات :

 دریافت گواهینامه بین المللی "شهردار صلح"از سوی مجمع شهرداران صلح مستقر در هیروشیمای ژاپن.

 گواهینامه حضور در اولین کنفرانس بین المللی"در جستجوی شهر فردا" ۱۳۹۳.

 گواهینامه شرکت در دوره آموزشی "مدیریت و پژوهش" از پژوهشکده مدیریت شهری سازمان شهرداری های کشور سال ۱۳۸۸.

 گواهینامه بین المللی دوره سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی iso22000 ،از شرکت das انگلستان (ثبتirca)۱۳۸۹.

 گواهینامه عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران از سال ۸۴ تاکنون.

 گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره(گرید)سمتا از مرکز مطالعات راهبردی وزارت دفاع از ۸۸ تاکنون.

 دارای گواهینامه شرکت در دوره جامع آموزش مدیریت شهری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،۴۰ ساعت،۷۹.

 گواهینامه صلاحدید خدمات مشاوره(گرید)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ۸۵ تاکنون.

 عضو جامعه مهندسین بسیجی کشور

 گواهینامه  سر ممیز رسمی  استقرار چرخه بهره وری توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 لوح تقدیر از مدیر کّل امور فرهنگی وزارت علوم به جهت مشارکت در تنظیم راهبردها و برنامه های فرهنگی وزارت علوم.

 لوح تقدیر از مدیر کّل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور مشارکت فعال در جشنواره شهید رجایی.

 لوح‌ تقدیر از ریاست سازمان محیط زیست کشور و دریافت جایزه ملی محیط زیست برای شهرداری کاشان سال ۱۳۸۲.

فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی:

 ارتباط بین مشروعیت مدیریت شهری با ویژگی های‌ پارادایم حکمرانی خوب در شهرداری های کشور(موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد-۹۲).

 بررسی و اولویت بندی نظرات شهروندان در تدوین سند چشم انداز و برنامه استراتژیک بَرزُک ۹۳

 شناسایی اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان شهرداریها ۹۳.

 امکان سنجی اجرای پروژه مهندسی مجدد در شهرداری ها.

 بررسی و شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستا‌ن کاشان۹۳

 برسی و امکان سنجی مدل نهاد گرایی در مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر.

 تدوین نظام ارزیابی و انتخاب شهرداران با رویکرد مهارتهای مورد نیاز مدیریت شهری (مهارتهای یک شهردار )ویژه منتخبین اعضای شورای اسلامی شهرها