سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

مدیریت فرهنگی

شرح وظایف کارشناس فرهنگی ستاد
 

 • نظارت بر برنامه های فرهنگی در کلیه مراکز فرهنگی سازمان از طریق ارتباط با کارشناسان فرهنگی
 • اجرای دقیق دستورالعمل های صادره از واحد های ستادی در ارتباط با امور فرهنگی بالاخص مدیر عامل سازمان
 • انجام همکاری های لازم با سایر واحد های تحت نظارت معاونت مربوطه در سطح معاونت فرهنگی جهت ارتقاء سطح کیفی برنامه های فرهنگی
 • بررسی و ارائه ی گزارش از نحوه ی اجرای برنامه های فرهنگی توسط واحد های اجرایی
 • ایجاد ارتباط با بخش های فرهنگی نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی با نظر مسئول مربوطه
 • کوشش در شناسایی آثار مفید فرهنگی  شهرستان و کشور و تنظیم گزارشات لازم در این زمینه جهت ارائه به مسئول مافوق
 • ایجاد انگیزه های مناسب در بین کارمندان برای مطالعه کتاب های سودمند و استفاده از تولیدات رسانه ای مناسب
 • تهیه اطلاعات لازم از کتابخانه ها و عناوین کتب موجود در سطح سازمان
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه
 • بررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقاء علمی جهت ارائه ی راهکار های مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
 • تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط و دقت لازم جهت اجرای انها
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ماهانه و ارائه به مسئول مافوق
 • تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
 • پاسخگویی مناسب به تماس های حضوری و غیر حضوری در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم
 • پیگیری و نوانمند سازی برنامه های فرهنگی جهت ارائه در کمیته برنامه ریزی ماهانه با توجه به اهداف و ماموریت های سازمان در شهرستان