سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

معاون ورزش

سجاد مظفری تبار


معاون ورزش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان

1)  معاون ورزش وتفریحات سالم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری از سال 95
2)  مدیر باشگاه سازمان رفاهی تفریحی شهرداری از سال 88 تا سال 95
3)  دبیر هیات دوچرخه سواری کاشان از سال 87 تا 95
4)  نایب رئیس هیات اسکیت کاشان از سال 89 تا سال 96
5)  مدیر مجموعه استخر و سونای مروارید از سال 88 تا 93
6)  مدیر اداره ورزش و تفریحات سالم سازمان از سال 90 تا 95
7)  عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل(ع) سال 95 تاکنون
8)  مربی تیم های پایه اسکیت سال 91
9)  دبیر هیات ورزهای همگانی سال 91 تا کنون
10)  دبیر کمیته حمل و نقل ستاد نوروزی شهرستان سالهای 84 و 85 
11)  عضو هیات رئیسه هیات هندبال کاشان سال 94 تا کنون
12)  مدیریت مجموعه ورزشی جوان سال 82 و سال 83
13)  رئیس هیات دوچرخه سواری کارگری کاشان سال 83 تا 85
14)  مدیر امور ورزشی سازمان سال 82

سجاد مظفری تبار