سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان

04 بهمن 1397 13:43 333 بازدید

در راستای نهادینه کردن فرهنگ تفکیک زباله:

بانوان مبلغه از کارخانه بازیافت منطقه کاشان بازدید کردند

بانوان مبلغه از کارخانه بازیافت  منطقه کاشان بازدید کردند

در راستای برنامه های شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، بانوان مبلغه از کارخانه پردازش بازیافت منطقه کاشان دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان،  مدیر عامل این سازمان با اشاره به اینکه بانوان مبلغه  می توانند در فعالیت های شهری در حوزه های مختلف، تربیون مدیریت شهری باشند، گفت: به منظور  آشنایی با فعالیت های مدیریت شهری در حوزه تفکیک پسماند و تغییر الگوی رفتاری در حوزه بازیافت، بازدید بانوان مبلغه از کارخانه پردازش بازیافت منطقه کاشان صورت گرفت.

مرتضی والی زاده اظهار داشت: با توجه به نقش مادران در انتقال بسیاری از اطلاعات در خانواده و نیز تاثیرگذاری بسیار مهمی که بانوان مبلغه در بین بانوان  شهر دارند، تلاش شد تا علاوه بر آشنایی نزدیک بانوان مبلغه از کارخانه پردازش بازیافت منطقه کاشان، از حضور آن ها برای اطلاع رسانی ، نهادینه کردن فرهنگ تفکیک زباله، فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش دیگر بانوان کاشان پیرامون آشنایی با مراحل پسماند، کاهش پسماند، استفاده مجدد و در کل بازیافت زباله، استفاده گردد.

وی با تاکید به آگاهی مردم از مشکلات زیست محیطی تصریح کرد: در جریان بازدید از کارخانه پردازش بازیافت ، بانوان مبلغه با ایستگاه موقت پسماند(سکوی زباله)، مراحل پردازش و تفکیک پسماندهای شهری، سیر تولید کود کمپوست( کود ارگانیک حاصل از تجزیه مواد آلی داخل زباله) آشنا شدند.

 


نظرات کاربران