ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی

با محوریت فرهنگ کاهش ترافیک و حمل و نقل عمومی

 شناخت ناهنجاری‌های موجود در حوزه ترافیک و افزایش تعامل

از طریق چالش‌ها و سوالات مختلف با استفاده از ابزار هنر و مولفه‌های آن با مفاهیم ترافیکی و حمل و نقل به همراه مسابقه‌های جذاب و اعطای جوایز به نفرات برتر

مهلت شرکت در مسابقه 30 آبان 1400/ کسب اطلاعات بیتشر با مراجعه به شبکه های اجتماعی فرهنگ سراهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان